Recyklácia pneumatík

  Zvyšujúci sa trend výroby a najmä využívania automobilov má u nás a vo svete za následok aj nárast odpadových pneumatík, ktoré tvoria najväčšiu časť gumárenských odpadov. To je dôvod, prečo sa dnes odborná verejnosť čoraz intenzívnejšie zaoberá návrhom efektívneho zhodnotenia alebo zneškodnenia tohto materiálu. V Pneušoki poskytujeme možnosť priviesť opotrebované pneumatiky, ktoré sa odvážajú na likvidáciu len osobám opravneným nakladať s odpadmi.


 

 

...

/album/a3/a52-jpg/ /album/a3/pneumatika-jpg/